Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

Back to Kunisada home

to Kunisada series and prints from 1852

Japanese writings/Ukiyo-e artists

to other Kunisada series and prints

to references

to Kunisada signatures and seals

Here you find the Japanese writing for Kunisada, Toyokuni and some other artists.

The Asian fonts have to be activated on your PC !!!!!

Ando 安度

Kaigetsudō Ando

壊月堂安度
Ashiyuki 芦幸

Gigadō Ashiyuki

戯画堂芦幸
Buncho 文調    
Chikanobu 周延

Toyohara Chikanobu

豊原周延
    also Yoshu Chikanobu 楊洲周延
Eisen 英泉

Keisai Eisen

渓斎英泉
Eishi 栄之    
Eisho 栄昌    
Eizan 英山

Kikukawa Eizan

菊川英山
Gekko 月耕

Ogata Gekkō

尾形月耕
Hasui  巴水    
Harunobu 春信

Suzuki Harunobu

鈴木春信
Hirokage 広景

Utagawa Hirokage

歌川広景
Hirosada 廣貞 /

Konishi Hirosada

小西廣貞
Hiroshige 広重 

Utagawa Hiroshige

歌川広重
Hokei 北渓    
Hokusai  北斎

Katsushika Hokusai

葛飾北斎
Hokushu 北洲    
Jihei 治平

Sugimura Jihei

杉村治平
Kiyochika 清親

Kobayashi Kiyochika

小林清親
Kiyomasu 清倍

Torii Kiyomasu

鳥居清倍
Kiyomitsu 清満

Torii Kiyomitsu

鳥居清満
Kiyonaga 清長 

Torii Kiyonaga

鳥居清長
Kiyonobu 清信

Torii Kiyonobu

鳥居清信
Koryusai 湖龍斎    
Kunichika 国周

Toyohara Kunichika

豊原国周
Kunihisa 国久

Utagawa Kunihisa

歌川国久
Kuninaga 国長    
Kunimasa  国政

Utagawa Kunimasa

歌川国政
Kunimasa 国雅

Utagawa Kunimasa

歌川国雅
Kunisada 国貞

Utagawa Kunisada

歌川国貞
Kuniyoshi 国芳

Utagawa Kuniyoshi

歌川国芳
Kyosai 暁斎

Kawanabe Kyōsai

河鍋暁斎
Masanobu 政信

Okumura Masanobu

奥村政信
Moronobu 師宣

Hishikawa Moronobu

菱川師宣
Sadahide 貞秀    
Sadakage 貞景

Utagawa Sadakage

歌川貞景
Sharaku 写楽

Tōshūsai Sharaku

東洲斎写楽
Shigenobu 重信

Yanagawa Shigenobu

柳川重信
Shunei 春英    
Shunsen 春扇     
Shunsho 春章

Katsukawa Shunshō

勝川春章)
Toyohiro 豐廣/豊広

Utagawa Toyohiro

歌川豐廣
Toyokuni 豊国

Utagawa Toyokuni

歌川豊国
Utamaro 歌麿

Kitagawa Utamaro

喜多川歌麿
Yoshiiku 芳幾    
Yoshikuni よし国    
Yoshitora 芳虎

Utagawa Yoshitora

歌川芳虎

Yoshitoshi 芳年

Tsukioka Yoshitoshi

月岡芳年
   

also Taiso Yoshitoshi

大蘇芳年
Yoshitsuna 芳艶    
    also Ichieisai Yoshitsuna 一英斎芳艶
Yoshitoshi 芳年    

Utagawa Kunisada (Toyokuni III) Japanese writings/Ukiyo-e artists