Utagawa Kunisada (Toyokuni III) - series and prints

back to Kunisada Home

back to half-length actors thumbnails

 

 

"Anthology of actor portraits past and present" -
Koko haiyuu nigao taizen

part three

last updated:

new information: 02/04/06

 

go to overview
 

 

sig: nanajuhachi sai Toyokuni hitsu

actors from top:
Ogawa Kichitaro III, Nakamura Tozo II, Kashichi II
roles from top:
Date no Yosaku, isha Shinboku, Yuruki Umenosuke

size: oban
date: 10/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1731

sig: nanajuhachi sai Toyokuni hitsu

actors from top:
Seki Sanjuro II, Nakamura Karoku I, Shijuro I
roles from top:
Nakano Tobei, Kumasaka Omatsu, yakko Sumidabei

size: oban
date: 10/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1730

 
 

sig: nanajuhachi sai Toyokuni hitsu

actors from top:
Nakamura Kantaro I,
Kanemon I, Momosa II
roles from top:
Onihishi Hirama (?), unread (百性翫十), Hyojo Miyaroku (?)

size: oban
date: 10/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1734

sig: nanajuhachi sai Toyokuni hitsu

actors from top:
Nakamura Shakuemon I, Shibasha I, Kamenosho I
roles from top:
Ohiyariko Denbei, Sanchu Shikanosuke, koshimoto Magaki

size: oban
date: 10/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1733

 
   

sig: nanajuhachi sai Toyokuni hitsu

actors from top:
Nakamura Tsurusuke IV, Sennosuke II, Komanosuke V
roles from top:
shugyosha Ryokai, Kaigaki (?) Tayu, yakko Tsumabei

size: oban
date: 10/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1732

   
   

sig: nanajuhachi sai Toyokuni hitsu

actors from top:
Otani Hiroemon I, Hiroemon III, Hiroemon III/IV
roles from top:
Kiyohara no Takehira, Hida Saemon, Tsurugisawa Danjo

size: oban
date: 8/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1690

   

sig: nanajuhachi sai Toyokuni hitsu

actors from top:
Otani Tomoemon II, Tomoemon IV, Tomomatsu II
roles from top:
Shigetamaru Junki, Hakone no Fukubo (?), Teraoka Heiemon

size: oban
date: 8/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1692

sig: nanajuhachi sai Toyokuni hitsu

actors from top:
Otani Jitsucho IV, Tokuji I, Tomoemon I
roles from top:
Nanba no Jiro, dechi Igo, Soga no Dansaburo

size: oban
date: 8/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1691

sig: nanajuhachi sai Toyokuni hitsu

actors from top:
Otani Hiroji I, Hiroji II, Hiroji III
roles from top:
Matsuomaru, Kawazu no Saburo Sukeyasu, Amakawakaya Gihei

size: oban
date: 8/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1693

   

sig: nanajuhachi sai Toyokuni hitsu

actors from top:
Otani Hiroemon V, Bajio II, Monzo II
roles from top:
Funako Rokuzo, Kanpera Monbei, Kajiwara Kagesue

size: oban
date: 9/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1694

   
   

sig: jukuku sai Toyokuni hitsu

actors from top:
Souriyou Jinroku II, Kirishima Giemon II, Souriyou Jinroku III
roles from top:
Kaneka Kinbei, Shitei Taromata (?), shoya Hikosaku

size: oban
date: 10/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1739

   
 

sig: nanajuhachi sai Toyokuni hitsu

actors from top:
Sakata Hangoro III, Hangoro IV, Sajuro II
roles from top:
Hantoki Kurobei, Kyogoku Takumi (?), unread (中立啓庵)

size: oban
date: 10/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1686

sig: nanajuhachi sai Toyokuni hitsu

actors from top:
Sakata Hangoro I, Hangoro II, Sajuro I
roles from top:
x no Jiro Yushun (?), Oboshi Yuranosuke, Kakogawa Honzo

size: oban
date: 10/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1685

 
   

sig: nanajuku sai  Toyokuni hitsu

actors from top:
Yamashita Kinsaku I, Kinsaku Ii, Kinsaku IV
roles from top:
unread (班額女), unread (立田の前), Okuni Omae

size: oban
date: 10/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1740

   
   

sig: nanajuku sai  Toyokuni hitsu

actors from top:
Fujikawa Tomokichi I, Kaju II, Tomokichi III
roles from top:
Aburaya Okon, Tsuchiya Umegawa, Zenkichi nyobo Oroku

size: oban
date: 10/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1741

   

sig: nanajuhachi sai Toyokuni hitsu

actors from top:
Nakayama Ichizo I, Bungoro II, Genjuro II
roles from top:
Onigawara no Dohachi, Yajirobei, Musashibo Benkei

size: oban
date: 10/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1689

sig: oju Toyokuni hitsu

actors from top:
Nakayama Tomisaburo I, Tomisaburo II, Kamesaburo I
roles from top:
Onio nyobo Tsukisayo, Izu Jiro Sukekane, Soga no Ninomiya

size: oban
date: 10/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1688

sig: oju Toyokuni hitsu

actors from top:
Nakayama Bunshichi I, Bunshichi II, Bunshichi III
roles from top:
Karaki Masaemon, Danshichi no Mohei, Onio Shinzaemon

size: oban
date: 10/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1687

sig: nanajuhachi sai Toyokuni hitsu

actors from top:
Asao Yoroku I, Kuzaemon II, Yoroku II
roles from top:
Takechi Mitsuhide, unread (百性平作), Teraoka Heiemon

size: oban
date: 10/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1709

sig: nanajuhachi sai Toyokuni hitsu

actors from top:
Asao Kuzaemon III, Okuyama III, Kuzaemon IV
roles from top:
banto Gihee, Shira no Tankai, Sakurai Rinzaemon

size: oban
date: 10/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1708

sig: nanajuhachi sai Toyokuni hitsu

actors from top:
Asao Tamejuro I, Kuzaemon I, Tamejuro II
roles from top:
Araki Murashige, Yazaki no Kyusaku, yakko Ippei

size: oban
date: 10/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1707

   

sig: nanajuku sai  Toyokuni hitsu

actors from top:
Jitsugawa Gakujuro I, Enzaburo I, Enshuku I
roles from top:
Otokawa Katsumoto, Miyagi Asojiro, Minamoto no Yorimitsu

size: oban
date: 10/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1737

   

sig: nanajuku sai  Toyokuni hitsu

actors from top:
Mimasu Baisha I, Anegawa Gennosuke I, Mimasu Morizo I
roles from top:
Yabuya Chobei, Zaisho musume Ohatake, Yojirobei

size: oban
date: 10/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1706

sig: nanajuku sai  Toyokuni hitsu

actors from top:
Mimasu Daigoro IV, Daizaburo I, Gennosuke III
roles from top:
Okabe no Rokuyata Tadasumi, Kuganosuke xx (久我之助清舟), Saburo Yoshikuni

size: oban
date: 10/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1705

sig: nanajuku sai  Toyokuni hitsu

actors from top:
Mimasu Daigoro I, Daigoro II,
Daigoro III
roles from top:
Sekiguchi Heita, Tomo no Yoshio, Ningyoya Kouemon

size: oban
date: 10/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1704

sig: nanajuku sai  Toyokuni hitsu

actors from top:
Kataoka Juzo I, Shimanosuke I, Toragoro I
roles from top:
Mikawaya Giheiji, Takechi Jujiro Mitsuyoshi, Hiraoka Kyosaemon

size: oban
date: 10/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1703

sig: nanajuku sai  Toyokuni hitsu

actors from top:
Kataoka Ichizo I, Gato II, Ainosuke III
roles from top:
Saito Kuranosuke, Konishi Yajuro, Shungetsu ni

size: oban
date: 10/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 170^2

sig: nanajuku sai  Toyokuni hitsu

actors from top:
Kataoka Nizaemon VII, Nizaemon VIII, Ainosuke I
roles from top:
Matsunaga Daizen Hisahide, Fujiya Izaemon, geiko Kikuno

size: oban
date: 10/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1701

 

sig: nanajuhachi sai Toyokuni hitsu

actors from top:
Arashi Jitohachi I, Jitohachi II, Jitohachi III
roles from top:
otoko Tappu Fukuro Ichiemon, Sagisaka Bannai, Tsubute no Meroku (?)

size: oban
date: 10/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1715

sig: nanajuku sai  Toyokuni hitsu

actors from top:
Arashi Sangoro I, Sangoro II,
Sangoro III
roles from top:
x no Yoshiie, Eno no sei, Genkuro kitsune

size: oban
date: 10/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1713

 
   

sig: nanajuku sai  Toyokuni hitsu

actors from top:
Arashi Jitohachi IV, Jitohachi V, Sanko I
roles from top:
Ukai Kujuro, yakko Tobahei (?), Yamana Yashirobei

size: oban
date: 10/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1714

   

sig: nanajuhachi sai Toyokuni hitsu

actors from top:
Arashi Rikaku II, Rinshi I, Tokusaburo IV
roles from top:
onzoshi Ushiwakamaru, Futagaoka no Yusuke, Mori Ranmaru

size: oban
date: 8/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1712

sig: nanajuhachi sai Toyokuni hitsu

actors from top:
Arashi Kichisaburo II, Rikan III, Isaburo II
roles from top:
Higuchi no Jiro, Hangaku onna, Kuge (?) Genba

size: oban
date: 8/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1711

sig: nanajuhachi sai Toyokuni hitsu

actors from top:
Arashi Kichisaburo I, Kichisaburo II, Rikan II
roles from top:
Enya Hangan, Settsumori Yorimitsu, Gokumon Shobei

size: oban
date: 8/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1710

   

sig: nanajuku sai  Toyokuni hitsu

actors from top:
Arashi Kangoro I, Kichiroku I,
Gonbei I
roles from top:
unread (蛇つかひじやび六), okujochu Hamaogi, Komamonoya Kahei

size: oban
date: 10/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1716

   
 

sig: nanajuhachi sai Toyokuni ga

actors from top:
Arashi Hinasuke IV/V, Kano Hinasuke III, Arashi Hinasuke VII
roles from top:
Hayano Kanpei, Akaneya Hanshichi, Tezuka no Taro

size: oban
date: 8/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1718

sig: nanajuhachi sai Toyokuni ga

actors from top:
Arashi Hinasuke I, Hinasuke II, Hinasuke IV
roles from top:
Fujiwara no Shihei/Jihei, Ishikawa Goemon, Genno (?) Yoshimitsu

size: oban
date: 8/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1717

 


TOP
overview  /  Data part 1  /  Data part 2
 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III) - series and prints