Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

"Anthology of actor portraits past and present" -
Koko haiyuu nigao taizen

part two

last updated:

new information: 02/04/06

 

go to overview
 

 

sig: nanajuhachi sai Toyokuni ga

actors from top:
Ichikawa Monnosuke III, Monnosuke IV, Shinsa I
roles from top:
yukun Akoya, xxx xxx Monnosuke, unread (常磐津文字滝)

size: oban
date: 6/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1665

sig: nanajuhachi sai Toyokuni ga

actors from top:
Ichikawa Monnosuke I, Monnosuke II, Omezo I
roles from top:
Kusunoki Masatsura, Soga Goro Tokimune, Morino Ranmaru

size: oban
date: 8/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1664

 
 

sig: nanajuhachi sai Toyokuni hitsu

actors from top:
Ichikawa Ebijuro IV, Ichizo III, Takijuro I
roles from top:
Shikama Takubei (?), Suzukida Hayato, Edo no Genzo

size: oban
date: 8/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1678

sig: nanajuhachi sai Toyokuni hitsu

actors from top:
Ichikawa Ebijuro I, Ebijuro II, Ebijuro III
roles from top:
Sato Toranosuke, Gokumon Shobei, Choskon Taro

size: oban
date: 8/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1677

 
   

sig: nanajuhachi sai Toyokuni hitsu

actors from top:
Ichikawa Kodanji IV, Yonezo IV, Udanji I
roles from top:
Ude no Kisaburo, Inuzuka Shino, Aburaya Osome

size: oban
date: 9/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1673

   
   

sig: nanajuhachi sai Toyokuni hitsu

actors from top:
Ichikawa Yonejuro II, Yonegoro I, Kohanji I
roles from top:
Kazunaga (?) goke Omaki, Muraoka Gunzo, Nagakura Unpach

size: oban
date: 10/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1674

   
 

sig: not signed

actors from top:
Ichikawa Raizo IV, Raizo V, Naritaya Sobee I
roles from top:
Toneri no Umeomaru, Rai Kuniyuki, heyagashira Tomoemon

size: oban
date: no date
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1785

sig: nanajuhachi sai Toyokuni hitsu

actors from top:
Ichikawa Raizo I, Raizo II, Raizo III
roles from top:
Goro Tokimune, Mori no Ranmaru, yakko Namihira

size: oban
date: 10/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1676

 
   

sig: nanajuhachi sai Toyokuni hitsu

actors from top:
Kiba Shinen, Hatagaya Shichiemon I, Ichikawa Hakoemon I
roles from top:
Taiko Tamotsu (?) Junsaku, unread (奴可内), tsubone joro Otora

size: oban
date: 10/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1675

   
 

sig: kio Toyokuni ga

actors from top:
Iwai Hanshiro VII, Segawa Kikusaburo I, Iwai Kikusaburo III
roles from top:
Omonoi (?), Oiso no Tora, Agemaki

size: oban
date: 6/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1743

sig: kio Toyokuni ga

actors from top:
Iwai Hanshiro IV, Hanshiro V, Hanshiro VI
roles from top:
meshitsukai Ohatsu, Mikazuki Osen, Shirai Gonpachi

size: oban
date: 6/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1742

 
   

sig: nanajuhachi sai Toyokuni hitsu

actors from top:
Iwai Matsunosuke II, Yonejiro I, Shigematsu I
roles from top:
Nakai Omatsu, Hanafusa Motome, unread (尼妙真)

size: oban
date: 10/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1744

   

sig: kioToyokuni ga

actors from top:
Sawamura Tanosuke I, Tanosuke II, Tanosuke III
roles from top:
Kiyomori, Asagao, Okaru

size: oban
date: no date
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1723

sig: kioToyokuni ga

actors from top:
Sawamura Sojuro IV, Sojuro V, Tossho II
roles from top:
Ume no Yoshibei, Katsuma Gengobei, Sakingo Yorikane

size: oban
date: 8ic/1862
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1722

sig: kioToyokuni ga

actors from top:
Sawamura Sojuro I, Sojuro II,
Sojuro III
roles from top:
Kanki, Sadakuro, Oboshi Yuranosuke

size: oban
date: 8ic/1862
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1721

sig: nanajuhachi sai Toyokuni hitsu

actors from top:
Suketakaya Kingoro I, Sawamura Gennosuke III, Ujuro II
roles from top:
Kinukawa Yasaburo, unread (下部智恵内), Yadoya nyobo

size: oban
date: 10/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1726

sig: nanajuhachi sai Toyokuni hitsu

actors from top:
Sawamura Shirogoro II, Shirogoro III, Kinhei II
roles from top:
Kataoka Kuzaemon, Yahashiri no Jinsota (?), Hari no Sobei

size: oban
date: 10/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1725

sig: nanajuhachi sai Toyokuni hitsu

actors from top:
Sawamura Kijuro I, Ujuro I,
Yodogoro III
roles from top:
Torinoumi Yasaburo, yanushi Hikosaku, Ogo xx Onitsura

size: oban
date: 10/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1724

   

sig: nanajuhachi sai Toyokuni hitsu

actors from top:
Osagawa Tsuneyo I, Tsuneyo II, Tsuneyo IV
roles from top:
Toneri Sakuramaru, churo Onoe, Yoshihira nyobo Osono

size: oban
date: 10/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1735

   
   

sig: nanajuhachi sai Toyokuni hitsu

actors from top:
Nakajima Mihoemon II,
Kanzaemon III, Wataemon I
roles from top:
Fujiwara Tokihira, hinin Akushichi jitsuha Kagekiyo, unread (荒巻耳四郎)

size: oban
date: 10/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1738

   
   

sig: nanajuhachi sai Toyokuni hitsu

actors from top:
Segawa Kikunojo I, Kikujiro IV, Kikunojo II
roles from top:
Katsuraki Muken, Izumo no Okuni, Shujaku Shishi

size: oban
date: 9/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1745

   
   

sig: kio Toyokuni ga

actors from top:
Segawa Kikunojo III, Roko IV, Kikunojo IV
roles from top:
Dojoji, Omiwa, geisha Koman

size: oban
date: 6/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1746

   

sig: nanajuhachi sai Toyokuni hitsu

actors from top:
Onoe Matsusuke III, Kakunosuke I, Eizaburo IV/V
roles from top:
Sato Yomoshichi, Konami, yukun Akoya

size: oban
date: 9/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1745

sig: nanajuhachi sai Toyokuni hitsu

actors from top:
Onoe Kikugoro III, Kikugoro IV, Kikujiro II
roles from top:
Hayano Kanpei, Okaru, Omonoi (?)

size: oban
date: 9/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1745

sig: nanajuhachi sai Toyokuni hitsu

actors from top:
Onoe Kikugoro I, Oshinosuke I, Shoroku I
roles from top:
Oboshi Yuranosuke, Aburaya Osome, Tenjiku Tokubei

size: oban
date: 9/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1695

sig: nanajuhachi sai Toyokuni hitsu

actors from top:
Onoe Tamizo II, Waichi II,
Shoroku I/II
roles from top:
Sasaki Takatsuna, Ishikawa Goemon, yakko Ranbei (?)

size: oban
date: 10/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1700

sig: nanajuhachi sai Toyokuni hitsu

actors from top:
Onoe Raisuke I, Kikunjiro I, Kikushiro I
roles from top:
Harago Uemon, gejo Osugi, unread (太田了竹)

size: oban
date: 10/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1699

sig: nanajuhachi sai Toyokuni hitsu

actors from top:
Onoe Shinshichi I, Shinshichi II, Shinshichi III
roles from top:
sendo Jirosaku, Fukuoka Mitsugi, Yoine no Jinzo

size: oban
date: 10/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1698

 

sig: kio Toyokuni ga

actors from top:
Bando Hikosaburo III, Hikosaburo IV, Hikosaburo V
roles from top:
Oda Harunaga, Takechi Mitsuhide, Konoshita Tokichi

size: oban
date: 6/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1680

sig: nanajuhachi sai Toyokuni ga

actors from right:
Bando Hikosaburo I, Hikosaburo II
roles from right:
Soga no Juro, Ono no xx (小野の頼風)

size: oban
date: 6/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1679

 
   

sig: nanajuhachi sai Toyokuni hitsu

actors from top:
Bando Hikozaemon I, Hikozaemon II, Zenji III
roles from top:
unread (偽迎ひ弥藤次), Zegen Zenji (?), xx Chikuji

size: oban
date: 10/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1681

   

sig: kio Toyokuni ga

actors from top:
Nakamura Kanjia I, Tamashichi I, Fukusuke II
roles from top:
Mishima kurando, Yajima Taito, Izutsu Yonosuke

size: oban
date: 8ic/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1729

sig: kio Toyokuni ga

actors from top:
Nakamura Shikan III, Utaemon IV, Shikan IV
roles from top:
Ippei, unread (祐経), Nurekami

size: oban
date: 8ic/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1728

sig: kio Toyokuni ga

actors from top:
Nakamura Utaemon I, Utaemon II, Utaemon II
roles from top:
Seigen, Fuwa Tomosaku, Kumagai

size: oban
date: 8ic/1863
pub: Hirookaya Kosuke
ref: NDL 1727


TOP
overview  /  Data part 1  /  Data part 3
 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III) - series and prints